میزان زمین‌های مازاد دستگاه‌های دولتی به ۳ هزار هکتار رسید – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، علوم و تحقیقات و نفت در صدر دستگاه‌هایی هستند که اسناد زمین‌های خود را برای ساخت مسکن منتشر کرده‌اند. وزارت جهاد کشاورزی با هزار و ۸۰۰ هکتار بیشترین سهم را از این آمار دارد.

به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ سازمان ملی زمین و مسکن در گزارشی جزئیات تازه‌ای از تغییر اسناد مالکیت اراضی دستگاه‌ها به وزارت راه و شهرسازی در قالب اجرای ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن منتشر کرد که بر اساس آن مجموع سند زمین‌های منتقل شده به نام وزارت راه و شهرسازی به حدود سه هزار هکتار رسید.

این اراضی در ۲۶ استان کشور قرار دارند.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5620459/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF