ناوگان هوایی کشور در سال جاری نوسازی می شود – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

جعفر یارزلو، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری درخصوص عمر ناوگان هوایی به مهر گفت: وقتی درخصوص پرنده هوایی صحبت می‌کنیم فرسودگی یا پیری معنا ندارد درست است که عمر هواپیما ۲۵ سال است اما در برخی از کشورها هواپیمای ۳۰ تا ۳۵ سال استفاده می‌شود.

جعفر یارزلو درخصوص واردات هواپیما برای جبران کمبود ناوگان هوایی نیز به مهر گفت: در سال گذشته هواپیما با سن پایین وارد کشور شد اما با توجه به اینکه تحریم هستیم و نمی‌توانیم هواپیمای نو وارد کنیم ولی در هر صورت واردات و نوسازی هواپیما برای سال جاری در دستور کار قرار دارد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5733278/%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

وی در ادامه افزود: فرسودگی در بخش ناوگان هوایی با توجه به اینکه وقتی قطعات تغییر می‌کند و توسط کارشناسان قبل از هر پرواز چک می‌شود و طبق مقررات ایکائو مورد بررسی قرار می‌گیرد عملاً معنایی ندارد. زیرا اگر هواپیما دارای مشکل باشد اجازه پرواز نخواهد گرفت.