نبود کار و تامین معاش، دغدغه کارگران ساختمانینایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی، نوسان قیمت مصالح، کاهش تقاضای ساخت مسکن و عدم پرداخت وام های بانکی را از جمله علل کم رونق بودن ساخت و سازها عنوان و بر ضرورت تقویت معیشت کارگران ساختمانی تاکید کرد.

هادی ساداتی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت پروژه‌های ساختمانی اظهار کرد: در حال حاضر ساخت و سازها پایین و کم رونق است و بیشتر کارگران ساختمانی برای کار و تامین معاش دچار مشکل هستند.

وی گفت: آنچه کارگران ساختمانی را در شرایط حاضر بیشتر تحت‌ تاثیر قرار می دهد، مسائل اقتصادی بوده و لازم است حمایت بیشتری در جهت کمک به تقویت معیشت آنها صورت گیرد.

نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، نوسان قیمت مصالح و عدم تعادل بازار، کاهش تقاضای ساخت مسکن و عدم وام‌دهی را از جمله چالش‌های موجود در حوزه ساخت و ساز عنوان کرد.

به گفته ساداتی، علیرغم آنکه بسیاری از بانک‌ها اعلام کردند که وام مسکن می‌دهند ولی وام‌های مسکن آنطور که باید نهایی نشده است.

وی در ادامه به آمار کارگران ساختمانی بیمه شده اشاره کرد و گفت: قبلاً تعداد کارگران ساختمانی بیمه پرداز  ۸۵۰  هزار نفر بود ولی با بازرسی‌های میدانی صورت گرفته و بخشنامه‌های داخلی سازمان تامین اجتماعی و بهانه‌های مختلف، تعداد کارگران ساختمانی بیمه پرداز کاهش یافت. درباره برخی موارد نیز سازمان تامین اجتماعی اجماع داشت که در کارگر بودن فرد اشتباه شده ولی بعد از بازرسی‌ها مشخص شد که فرد، کارگر است اما بیمه‌اش در نهایت قطع شد.

به گفته نایب رئیس کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی، در حال حاضر کمتر از ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی در حال بیمه‌پردازی هستند و حدود ۴۰۰ هزار نفر نیز در صف انتظار بیمه قرار دارند که اگر مشکل کمبود منابع سازمان تامین اجتماعی برطرف شود و همگی تحت پوشش قرار بگیرند، ظرفیت تکمیل می شود.
انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401081711559/%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B4-%D8%AF%D8%BA%D8%AF%D8%BA%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C