نرخ بیکاری بریتانیا چه میزان است؟

نرخ بیکاری بریتانیا در ماه اکتبر به ۳.۷ درصد رسید.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401092315643/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

نرخ عدم فعالیت اقتصادی ۰.۲ واحد درصد در سه ماهه کاهش یافت و به ۲۱.۵ درصد در دوره آگوست تا اکتبر ۲۰۲۲ رسید که توسط افراد ۵۰ تا ۶۴ ساله هدایت می‌شد.

تعداد تخمینی مشاغل خالی در سه ماهه سپتامبر تا نوامبر ۶۵ هزار نفر کاهش یافت و با پنج سقوط متوالی سه ماهه همچنان در بالاترین سطح تاریخی خود باقی مانده است.

به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، اداره آمار ملی انگلیس گزارش کرد که نرخ بیکاری در بریتانیا در سه ماهه منتهی به اکتبر ۰.۱ درصد نسبت به سه ماهه قبل افزایش یافته و به ۳.۷ درصد رسیده است.

متوسط درآمد هفتگی مطابق با انتظارات ۶.۱ درصد افزایش یافت، در حالی که تعداد کارمندان حقوق و دستمزد در ماه نوامبر ۱۰۷ هزار نفر نسبت به ماه قبل یا ۰.۴ درصد افزایش یافت.

رقم منتشرشده در مقایسه با ۳.۶ درصدی که در سپتامبر مشاهده شد، اندکی افزایش یافته است.