نرخ بیکاری بزرگترین اقتصاد اروپا رکورد زدنرخ بیکاری آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، در ماه ژوئن به ۶ درصد رسید که در سه سال اخیر رکورد جدیدی محسوب می‌شود.

به گزارش ایسنا، آژانس کار فدرال آلمان اعلام کرد که نرخ بیکاری آلمان در ماه ژوئن به ۶ درصد افزایش یافته و این نرخ بیکاری بالاترین میزان از ماه مه ۲۰۲۱ است. تعداد افراد بیکار ۱۹ هزار نفر افزایش یافت که بیشتر از پیش‌بینی تحلیلگران است.

در ماه مه، تعداد بیکاران ۲۵ هزار نفر افزایش یافت و افزایش بیش از انتظار افراد بیکار در آلمان نشان می‌دهد ضعف اقتصادی چه تاثیری بر بازار کار گذاشته است.

آندریا ناهلس، رئیس دفتر کار فدرال آلمان اظهار کرد ضعف در بازار کار همچنان ادامه دارد. نرخ بیکاری تعدیل شده فصلی از ۵.۹ درصد در ماه قبل به ۶.۰ درصد افزایش یافت.

نالس گفت که شرکت‌ها هنوز در جستجوی کارکنان جدید محتاط هستند.

اکونومی گزارش کرد، این دفتر اعلام کرد ۷۰۱ هزار فرصت شغلی در ماه ژوئن وجود داشت که ۶۹ هزار نفر کمتر از یک سال قبل بود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403040905629/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF