نرخ بیکاری بزرگترین اقتصاد اروپا نزول کردنرخ بیکاری در آلمان در ماه مه به ۵.۸ درصد رسید که در مقایسه با ۵.۹ درصد در ماه آوریل کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین گزارش آژانس کار فدرال، تعداد کل بیکاران در ماه مه به ۲ میلیون و ۷۲۳ هزار نفر رسیده است. این تعداد نسبت به ماه قبل ۲۵ هزار نفر افزایش یافت که فراتر از انتظار بود همچنین رقم اعلام شده در مقایسه با ماه مه سال گذشته (۲۰۲۳) به میزان ۱۷۹ هزار نفر بیشتر است.

تعداد افراد بیکار در آلمان در ماه مه نسبت به ماه آوریل با ۲۷ هزار کاهش به 2 میلیون و۷۲۳ نفر رسید که نشان دهنده بهبود ضعیف بهار در مقایسه با مدت مشابه در سال‌های گذشته است.

نرخ بیکاری در مقایسه با ماه آوریل با ۰.۲ درصد کاهش به ۵.۸ درصد رسید.

شایان‌ذکر است که این آژانس آمارهای خود را بر اساس داده‌های موجود تا پانزدهم ماه جاری است.

بیزنس گزارش کرد تقاضا برای نیروی کار نیز کاهش یافته است و در ماه مه، ۷۰۲ هزار شغل خالی در آژانس استخدام فدرال ثبت شد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403031610158/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D8%AF