نرخ بیکاری جوانان در منطقه یورو چه میزان است؟

نرخ بیکاری جوانان به ترتیب در اتحادیه اروپا ۱۵.۰ درصد و در منطقه یورو ۱۴.۸ درصد بود.

نرخ بیکاری اتحادیه اروپا در دسامبر ۲۰۲۲ به میزان ۶.۱ درصد بود که در مقایسه با ماه قبل ثابت بود و نسبت به ۶.۴ درصد در سال گذشته کاهش داشت.

داده‌های یورواستات نشان داد که این رقم در دسامبر ۲۰۲۱ به میزان هفت درصد بود.

نرخ بیکاری در اتحادیه اروپا ۲۸ هزار نفر و در منطقه یورو ۲۳ هزار نفر از نوامبر ۲۰۲۲ افزایش یافته است.

حدود ۱۳.۲ میلیون نفر در اتحادیه اروپا، از جمله ۱۱.۱ میلیون نفر در منطقه یورو، در دسامبر ۲۰۲۲ بیکار بودند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401111210106/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

نرخ بیکاری منطقه یورو طی دسامبر ۲۰۲۲ به ۶.۶ درصد رسید.

به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، بر اساس داده‌های منتشر شده توسط یورو استات، نرخ بیکاری در منطقه یورو در ماه دسامبر در مقایسه با ماه قبل از آن در ۶.۶ درصد ثابت بود.