نرخ بیکاری در آلمان کاهش یافت

تعداد شهروندان بیکار آلمانی در ماه دسامبر نسبت به ماه قبل با ۱۳هزار نفر کاهش به ۲.۵۲ میلیون نفر رسید.

در این گزارش ذکر شده است که بیکاری در ماه دسامبر پس از تعدیل فصلی کاهش یافته و اشتغال ناقص پس از تعدیل فصلی افزایش یافته است حتی اگر پناهندگان جنگی اوکراین را حذف کنیم، کاهش فصلی در بیکاری و افزایش بیکاری وجود دارد.

به گزارش ایسنا به نقل از اکونومیک، نرخ بیکاری آلمان در دسامبر ۲۰۲۲ به ۵.۵ درصد رسید که اندکی کمتر از ۵.۶ درصد در نوامبر بود.

آژانس کار فدرال این کشور در گزارشی اعلام کرد که این رقم مطابق با برآوردهای تحلیلگران بود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401101408862/%D9%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A8%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

نرخ بیکاری آلمان با اندکی کاهش به ۵.۵ درصد در دسامبر ۲۰۲۲ رسید.