نشست دستمزد شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت

هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با ایسنا درباره جزئیات نشست امروز شورای عالی کار اظهار کرد: جلسه شورای عالی کار درخصوص دستمزد ۱۴۰۲ نتیجه ای نداشت و رقم مشخصی درباره هزینه سبد معیشت خانوار اعلام نشد.
وی گفت: تنها استماع گزارش کارفرمایان راجع به مزد منطقه ای و گزارش کلی کمیته مزد در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد نشست بعدی شورای عالی کار هفته آینده برگزار شود.
ابوی تاکید کرد: در حال حاضر شرایط منطقه ای کردن دستمزدها فراهم نیست و آثار و تبعات بسیاری از جمله مهاجرت را با اجرای آن شاهد خواهیم بود.
به گفته وی نمایندگان گروه کارگری در نشست امروز بر مشخص شدن سبد معیشت تاکید و اعلام کردند که باب مذاکرات دستمزد بعد از اعلام رقم سبد معیشت باز خواهد شد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: دستور کار دیگر جلسه، اصلاح ماده‌ آیین دادرسی کار  بود که به تصویب نرسید و مقرر شد بررسی بیشتر صورت گیرد.
به گزارش ایسنا، همه ساله در بهمن ماه کمیته دستمزد شورای عالی کار هزینه سبد معیشت کارگران را پس از بحث و بررسی کارشناسی تعیین و اعلام می کرد اما امسال با وجود برگزاری جلسات متعدد تاکنون نتیجه ای به دنبال نداشته است.
انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401121108362/%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

نشست دستمزد شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت

در حالی که پیش بینی می شد با ارائه گزارش کمیته دستمزد در جلسه امروز شورای عالی کار، هزینه سبد معیشت کارگران مشخص شود، ولی این جلسه بدون اعلام هرگونه عدد و رقم در این رابطه به پایان رسید.