نقص فنی ریل‌باس هشتگرد به تهران – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، یک دستگاه ریل‌باس در اختیار شرکت رجا در حدفاصل ایستگاه کرج و ملکی بدلیل نقص فنی دچار حریق جزئی شد.

براساس آخرین اطلاعات، خوشبختانه این حادثه بجز یک نفر از همکاران راه آهن که دچار مصدومیت از ناحیه مچ پا شده است، هیچ مصدومیتی را در پی نداشته است و مسافران در سلامت کامل با ریل‌باس بعدی عازم تهران شدند.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/6103800/%D9%86%D9%82%D8%B5-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86