نقص فنی قطار تهران – مشهد برطرف شد


نقص فنی قطار تهران - مشهد برطرف شد

قطارمسافر تهران- مشهد که امروز به دلیل نقص فنی در راه متوقف شده بود، از ساعتی پیش رفع نقص شد و قطار در مسیر مقصد است.

به گزارش ایسنا، براساس اعلام راه آهن جمهوری اسلامی ایران به ایسنا به علت نقص فنی، لوکوموتیو حدود چهار ساعت متوقف شده بود ولی از ۹.۳۰صبح امروز با رفع نقص ادامه سیر آغاز شد و قطار در مسیر مقصد است.

گفتنی است؛ مسافران در سلامت کامل در مسیر مشهد هستند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403033020587/%D9%86%D9%82%D8%B5-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D8%B4%D8%AF