نهضت بهسازی و آسفالت معابر محلات هدف بازآفرینی شهری در ۴۰۰ شهر – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

آئینی با اشاره به اینکه حداقل ۲ هزار کیلومتر طول از قیر رایگان مجموعه وزارت راه و شهرسازی بهره‌مند شدند برخی از استان‌های بهره‌مند از نهضت بهسازی و آسفالت معابر محلات هدف بازآفرینی شهری را شامل ۷۱ شهر در استان اصفهان، ۳۱ شهر در استان خراسان رضوی، ۲۲ شهر در استان مازندران، ۱۹ شهر در استان خوزستان عنوان کرد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5735803/%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D8%B4%D9%87%D8%B1

آئینی تصریح کرد: در برنامه است تا با همکاری دستگاه‌های مربوطه و سازمان شهرداری‌ها، بهسازی و آسفالت معابر محلات فرسوده و ناکارآمد شهری طی ۳ سال آتی به اتمام برسد و دیگر معضلی تحت عنوان معابر خاکی در محلات وجود نداشته باشد.

آسفالت و بهسازی معابر خاکی محلات هدف در ۴۰۰ شهر

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با تاکید بر حمایت وزیر راه و شهرسازی از برنامه‌های شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: در سال ۱۴۰۱ معادل ۱۱۳ هزار تن قیر به ارزش ۱۰,۶۰۰ میلیارد ریال تخصیص داده شد که این مقدار ۵ برابر سال ۱۳۹۹ با مبلغ ۲,۱۰۰ میلیارد است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد آئینی معاون وزیر راه و شهرسازی بخشی از عملکرد شرکت را در سال ۱۴۰۱ در خصوص نهضت بهسازی و آسفالت معابر خاکی در محلات فرسوده و ناکارآمد شهری تشریح کرد و توضیح داد: شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال ۱۴۰۱ نهضت بهسازی و آسفالت معابر محلات هدف بازآفرینی شهری را از محل اعتبارات بند ز تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ در قریب به ۴۰۰ شهر با همکاری شهرداری‌ها آغاز کرد.

برنامه آسفالت ۳۹ میلیون مترمربع از سطح معابر بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری

معاون وزیر راه و شهرسازی یکی از بدترین چهره‌های محرومیت و مشکلات رایج در محلات فرسوده و ناکارآمد شهری را کیفیت پایین معابر و حتی فاقد آسفالت بودن بسیاری از کوچه‌ها در محلات هدف عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ۳۹ میلیون متر مربع از سطح معابر بافت‌های محلات فرسوده و ناکارآمد شهری خاکی است و نیاز به بهسازی و آسفالت دارد به همین منظور شرکت بازآفرینی شهری ایران در سال ۱۴۰۱ با اختصاص این میزان قیر در قالب تفاهمنامه به شهرداری‌ها، نهضت ملی بهسازی و آسفالت معابر را آغاز کرد.

وی گفت: محلات مشمول طرح بهسازی معابر خاکی در محلات فرسوده و ناکارآمد بیش از ۴۰۰ شهر بود.