نوسازی بنا‌ها و محلات فرسوده شهری با کمک گروه‌های جهادی متخصص

محمد آیینی با بیان اینکه مناطق حاشیه‌نشین از همه ظرفیت‌ها، معافیت‌ها و تخفیفات مناطق محروم برخوردار هستند، اظهارکرد: براساس سند ملی ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی باید سرانه استاندارد مسکن در محلات هدف بازآفرینی شهری به متوسط استاندارد مسکن همان شهر برسد.
معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: مقاوم سازی و نوسازی مساکن در محلات هدف بازآفرینی شهری به عنوان نیاز اولیه باید مطرح باشد و این بدین معناست که ایمن‌سازی و نوسازی سقف‌های لرزان مناطق بافت‌های ناکارآمد شهری باید در اولویت سیاست‌های نوسازی برنامه‌ریزی شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3742367/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D8%AD%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5

معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد:

مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: ۵ هزار و ۴۰۰ محله و ۱۰۰ هزار کوچه در بافت‌های ناکارآمد شهری در کشور شناسایی شده است که باید با استفاده اقدامات ابتکاری جهادی سرعت نوسازی در حوزه بازآفرینی شهری افزایش یابد.  

نوسازی بنا‌ها و محلات فرسوده شهری با کمک گروه‌های جهادی متخصصبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، در نشست هم‌اندیشی با گروه‌های جهادی گفت: ۵ هزار و ۴۰۰ محله و ۱۰۰ هزار کوچه در بافت‌های ناکارآمد شهری در سطح کشور شناسایی شده است که باید با استفاده از فناوری‌های نوین و اقدامات ابتکاری جهادی سرعت نوسازی در حوزه بازآفرینی شهری افزایش یابد.  

دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار، وجود دهک‌های پایین و محروم جامعه در محلات هدف بازآفرینی شهری و توجیه‌پذیر نبودن اقتصادی تولید مسکن برای سازندگان و توسعه‌گران را دو مشکل اساسی در مسیر نوسازی بافت‌های فرسوده برشمرد و گفت: ساکنین در بافت‌های فرسوده باید به این فضا و اعتماد برسند که چشم سومی در راستای حفظ منافع‌اش در محله حضور دارد و آنان در روند نوسازی بنا‌های فرسوده خود مراقبت، همراهی و کمک می‌کند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: این امر نیازمند وجود گروه‌های جهادی متخصص (حلقه میانی) آموزش‌های دیده است که با حضور در محلات هدف بازآفرینی با مردم ساکن مذاکره کند و آنان را با حقوق قانونی خودشان آشنا و قرارداد‌های متناسب با منافع‌شان با سازندگان و توسعه گران منعقد و به نحوه اجرای پروژه‌های نوسازی نظارت کنند.