نوسازی تمام خانه‌های روستایی تا افق ۱۴۱۰

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401110604785/%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D9%82-%DB%B1%DB%B4%DB%B1%DB%B0

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درباره اعتبارات بنیاد در بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: ریاست مجلس با اشاره به اینکه بنیاد مسکن یک نهاد انقلابی و از یادگارهای امام راحل می‌باشد، از بنیاد حمایت کرد و تاکید داشت در بودجه ۱۴۰۲ حتما برای عمران و آبادانی روستاها توجه ویژه‌ای شود.

وی تصریح کرد: حضور در کمیسیون‌های مربوطه در مجلس را پیگیری می‌کنیم و بحث عمران و توسعه روستایی، مباحث اقتصادی روستاها و منظومه‌های روستایی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

نیکزاد تاکید کرد: یکی از محورهای این دیدار موضوع نوسازی کامل واحدهای مسکونی روستایی تا افق ۱۴۱۰ بود. همچنین قرار شد طی همکاری و هم‌افزایی بین بنیاد مسکن و مرکز پژوهشهای مجلس، مباحث پژوهشی درخصوص طرحهای روستایی مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

نوسازی تمام خانه‌های روستایی تا افق ۱۴۱۰

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با اشاره به دیدار امروز خود با قالیباف، رییس مجلس گفت: در این دیدار مطالعات بنیاد درخصوص برنامه هفتم توسعه، نوسازی کامل واحدهای روستایی تا افق ۱۴۱۰ و بحث بودجه سال آینده بنیاد مسکن مطرح شد که رییس مجلس قول مساعدت و همراهی داد.

وی افزود: در این دیدار درخواستهایی داشتیم که یکی از آنها توجه به بحث عمران روستایی بود. درخصوص برنامه‌های بنیاد مسکن در برنامه هفتم توسعه مطالعاتی توسط مجموعه بنیاد مسکن صورت گرفته که تقدیم رییس مجلس شد.

اکبر نیکزاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: امروز به همراه اعضای شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با دکتر قالیباف ریاست مجلس شورای اسلامی دیدار داشتیم. با توجه به نگاه مثبت آقای قالیباف به حساب صد امام (ره) و مجموعه بنیاد مسکن، موضوعات مختلفی مثل طرحهای هادی، مسکن و عمران روستایی، پیشرفت برنامه‌های نهضت ملی مسکن، مسکن محرومین و بازسازی خانه‌های تخریب شده در حوادث طبیعی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.