نیروی انسانی رمز توسعه یافتگی و تاب آوری صنعت هوایی است


رییس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: نیروی انسانی مهمترین عامل  توسعه‌یافتگی و تاب آوری هر صنعت به خصوص صنعت هوانوردی است.

به گزارش ایسنا محمد محمدی بخش در آیین افتتاح شبیه ساز سه بعدی برج کنترل با بیان اینکه مهمترین موضوع در صنعت هوانوردی نیروی انسانی است،‌ گفت: نیروی انسانی مهمترین عامل  توسعه‌یافتگی هر صنعت به خصوص صنعت هوانوردی بوده که در همه دنیا نیز این موضوع جاری است اما برای ما از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا سایر کشورها به منابع مالی و دانشی دسترسی دارند اما ما را به ناحق در حوزه‌های نظامی و غیر نظامی تحریم کرده‌اند.

وی با اشاره به اینکه صنعت هوانوردی پیشران هر کشوری است، افزود: بخش صنعت هوانوردی که مورد تحریم و هجوم دنیا قرار گرفته با یک مولفه از سال ۵۸ تا کنون سرپا مانده و آنهم نیروی انسانی است. اینکه به ۵ قاره دنیا پرواز داریم و در این بخش تاب آور هستیم به علت وجود نیروی انسانی متعهد و کار آمد است.در حقیقت کار آمدی ما با نیروی انسانی و کار آمدی نیروی انسانی با آموزش است.

رییس سازمان هواپیمایی کشوری در ادامه گفت: آموزش نیازمند الزامات و تجهیزات است. در حوزه عملیات پرواز در بخش خلبانی، نیروها مرتب مورد ارزیابی و باز آموزی قرار می‌گیرند.

محمدی بخش اضافه کرد: شبیه ساز یکی از پیشرفته‌ترین ابزارهای آموزش است و افراد را شرایط مختلف قرار می دهد. نقاط ضعف، قوت و خطاها مشخص می‌شود و امکان اصلاح وجود دارد.

وی عنوان کرد: در حوزه برج مراقبت نیاز به این موضوع احساس می‌ شد تا افراد با یک آمادگی فوق حرفه‌ای وارد کار شوند و بهترین عملکرد را در مواقع بحرانی داشته باشند. لازم بود که آزمون و خطا در شبیه ساز صورت گیرد.

محمدی بخش تصریح کرد: با همکاری بخش‌های مختلف این مهم محقق شد و نخبگان و خبرگان در صنعت هوانوردی نیز پای کار آمدند و شبیه ساز سه بعدی در دانشکده صنعت هوانوردی  احداث شد. 

نیروی انسانی رمز توسعه یافتگی و تاب آوری صنعت هوایی است

در ادامه مراسم کریم زاده – رییس دانشکده صنعت هوانوردی – با بیان اینکه دانشکده صنعت هوانوردی تنها مرکز آموزشی دولتی غیرنظامی است که به امر آموزش و تربیت نیروهای متخصص این صنعت مشغول است، اظهار کرد: این دانشکده در راستای رسالت و اهداف خود همواره تلاش کرده که با استفاده از ابزارهای به روز آموزشی و کمک آموزشی کیفیت تدریس را افزایش دهد و دانش آموختگانی را تحویل صنعت دهد که هم دانش کافی و هم مهارت‌های عملی داشته باشند.

وی افزود:این دانشکده قرار دادی با صنایع الکترونیک ایران و صنایع الکترونیک شیراز جهت ساخت شبیه ساز ۳۶۰ درجه با همکاری مشاوران و اساتید مراقبت پرواز منعقد کرده است و کلیه نظارت و تجارت در این حوزه در شبیه ساز پیش بینی شده است.

کریم زاده عنوان کرد: این شبیه ساز از نظر قابلیت فنی چیزی کم ندارد و حتی قابل رقابت با شبیه‌سازهای خارجی است.در این شبیه ساز شرایط مختلف پروازی شبیه سازی شده که افراد بتوانند شرایط بحرانی را تجربه کنند. که قطعا گام موثری در جهت تامین امنیت پرواز خواهد بود.

نیروی انسانی رمز توسعه یافتگی و تاب آوری صنعت هوایی است

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403040301684/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA