هجوم پول به یک بازار امن/ رکوردزنی پول وارد شده در بازار مسکن


اقتصاد نیوز نوشت:نقدینگی وارد شده بازار مسکن تهران در آخرین ماه پاییز امسال برابر با 41 هزار و 614 میلیارد تومان بوده و برای دومین ماه متوالی بالاتر از 40 همت ثبت شده است. برخی امنیت نسبی بالا در بازار مسکن را عامل هجوم معامله گران به این بازار می دانند.


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1714215/%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86