هر گرم طلا؛ حدود یک میلیون و ۸۹۲ هزار تومان


امروز پنجشنبه در بازار تهران، هر گرم طلای ۱۸ عیار یک میلیون و ۸۹۱ هزار و ۷۰۰ تومان معامله شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3712485/%D9%87%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B8%DB%B9%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86