هزینه تملک روستاهایی که در حجم ذخیره سد معشوره قرار دارند پرداخت شود

ابراهیمی در خصوص آخرین وضعیت سد ده‌پهلوان شهرستان دلفان گفت: طرح مطالعاتی این سد در دست انجام است.

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با این اوصاف موضوع را پیگیری کردیم تا مردم به حق خود برسند.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/00062077133/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%85%D9%84%DA%A9-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%AC%D9%85-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA

نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر واقعاً بناست این سد ساخته شود ضرورت دارد هزینه تملک به اهالی پرداخت شود تا آنها بتوانند خانه‌های خود را بسازند چرا که مسئله املاک مطالبه جدی آنهاست.

یحیی ابراهیمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: طی ۱۰ و ۱۵ سالی که موضوع سد معشوره مطرح بوده است هیچگونه خدماتی به روستاهایی که در حجم ذخیره سد قرار گرفتند ارائه نشده است.

وی تصریح کرد: متاسفانه ظلمی که در حق اهالی منطقه قلایی و نورآباد در این خصوص انجام شده در هیچ جا نشده است.

ایسنا/لرستان نماینده مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی گفت: هزینه تملک روستاهایی که در حجم ذخیره سد معشوره قرار دارند پرداخت شود.

ابراهیمی بیان کرد: اگر هم بنا نیست سد معشوره ساخته شود نیاز است که خدمات به اهالی این روستاها ارائه شود.

وی افزود: این در حالیست که سد معشوره هم هنوز ساخته نشده است.