هشدار سطح نارنجی برای شمال غرب کشور
سازمان هواشناسی اعلام کرد در شمال آذربایجان غربی و شرقی احتمال سیلابی شدن مسیرها و همچنین آب‌گرفتگی وجود دارد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/6152401/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1