هوشمندسازی رویه های مختلف گمرکی با ابلاغ الکترونیکی عملیاتی شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک جمهوری اسلامی، محمد رضوانی فر، رئیس گمرک ایران در مراسم رونمایی از سیستم ابلاغ الکترونیکی در سامانه جامع امور گمرکی گفت: اگر در گمرک به دنبال تسهیل و تسریع و تحقق درآمدهای گمرکی، شفافیت، سلامت اداری و کاهش ارتباط فیزیکی ارباب رجوع هستیم، باید خدمات گمرکی در بستر فناوری انجام شود و به همین دلیل تمرکز در گمرک بر تحول در سامانه‌ها است.
به گفته وی سال جاری سال تحول در سامانه‌های گمرکی و سایر زیر سامانه‌های گمرک است که مبنای تسهیل، تسریع و شفافیت است.
رئیس گمرک ایران در خصوص رونمایی از فرآیند سیستمی ابلاغ الکترونیکی در سامانه جامع امور گمرکی با اشاره به اینکه از یک میلیون و ۴۰۰ هزار اظهارنامه در سال جاری حدود ۴ درصد به اختلاف و مطالبه نامه ختم می‌شود، ادامه داد: پیش از این در گمرکات اجرایی روند سنتی و دستی طی می‌شد و به صاحب کالا به صورت دستی اعلام می‌شد که این حجم عملیاتی زمان بر و احتمال خطای انسانی هم وجود داشت که حقوق صاحب کالا هم ممکن بود تضییع شود اما اکنون با رونمایی از فرآیند سیستمی ابلاغ الکترونیکی در سامانه جامع امور گمرکی این ابلاغیه‌ها الکترونیکی شده است که سبب تسهیل و تسریع می‌شود.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5680604/%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%DA%AF%D9%85%D8%B1%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%AF