واریز ۵۷ هزار میلیارد ریال از منابع مالیاتی برای طرح نهضت ملی مسکن

وی در تشریح جزئیات هر یک از پایه های مالیاتی این قانون تصریح کرد: در بخش مستغلات بیش از ۲۴ هزار میلیارد ریال، در بخش نقل و انتقال و سرقفلی حدود ۱۱ هزار میلیارد ریال، در بخش نقل و انتقال املاک حدود ۲۲ هزار میلیارد ریال، در بخش واحدهای مسکونی گران قیمت بالغ بر ۱۲۷ میلیارد ریال و همچنین در بخش واحدهای مسکونی خالی از سکنه نزدیک پنج میلیارد ریال وصول و به ترتیب به ردیف های درآمدی  ۱۱۰۲۰۴، ۱۱۰۳۰۳، ۱۱۰۳۰۵، ۱۱۰۳۰۷ و ۱۱۰۳۰۹ واریز شده است.

به گزارش ایسنا، داود منظور با اشاره به نقش و جایگاه مالیات در کمک به بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله حوزه مسکن اظهار کرد: در اجرای طرح نهضت ملی مسکن موضوع تبصره ۸ ماده (۳) قانون جهش تولید مسکن و واریز درآمدهای مالیاتی مربوط به پایه های مالیاتی مرتبط با حوزه زمین، مسکن، مستغلات و ساختمان به حساب صندوق ملی مسکن، طی شش ماهه اول سال جاری بیش از ۵۷ هزار میلیارد ریال وصول و ذیل ردیف های درآمدی مربوطه واریز شده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/00062075427/%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%DB%B5%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C

طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، منظور خاطرنشان کرد: براساس تبصره ۵ ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در صورت استنکاف بانک‌های عامل در پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن، در قالب بودجه سنواتی مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانک ها و موسسات اعتباری مستنکف اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز کند که این مبلغ نیز در وجه صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در تبیین اجرای طرح نهضت ملی مسکن از تامین بیش از ۵۷ هزار میلیارد ریال منابع مالیاتی جهت واریز به حساب صندوق ملی مسکن طی شش ماهه اول سال جاری خبر داد.

بر اساس این گزارش و به نقل از به گزارش رسانه مالیاتی ایران، وی افزود: سازمان مالیاتی اقدامات اجرایی لازم را جهت شناسایی و وصول این منبع مالیاتی آغاز کرده است.