وام نوسازی بافت فرسوده نیاز به سپرده گذاری ندارد

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: وام ۶۰۰ میلیون تومانی بافت ناکارآمد اطراف حرم شاه عبدالعظیم حسنی شهر ری و وام ۴۵۰ میلیون تومانی مسکن بافت فرسوده در شهر تهران نیاز به سپرده گذاری ندارد.

متقاضیان دریافت وام باید به سامانه facility.udrc.ir مراجعه کنند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3804612/%D9%88%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی؛ معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران از وام ۶۰۰ میلیون تومانی بافت ناکارآمد اطراف حرم شاه عبدالعظیم حسنی شهر ری و وام ۴۵۰ میلیون تومانی مسکن بافت فرسوده در شهر تهران خبر داد و گفت: وام نوسازی بافت فرسوده نیاز به سپرده گذاری ندارد.وام نوسازی بافت فرسوده نیاز به سپرده گذاری ندارد

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

حسن شافعی تصریح کرد: این وام در سایر مناطق تهران برای هر واحد مسکونی فرصت بسیار خوبی برای نوسازی مسکن است که از انبوه سازان می‌خواهیم به این عرصه با دقت بیشتری وارد شوند.