واکنش رئیس سازمان خصوصی‌سازی به خروجش از یک برنامه تلویزیونی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

واکنش قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی به خروجش از برنامه زنده تلویزیونی پایش و هجمه‌های رسانه‌ای به طرح مولدسازی را در این فیلم مشاهده می‌کنید.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5710451/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C

واکنش رئیس سازمان خصوصی‌سازی به خروجش از یک برنامه تلویزیونی