واکنش وزیر راه و شهرسازی به بازداشت یک نفر در وزارتخانه‌اش – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

واکنش وزیر راه و شهرسازی به بازداشت یک نفر در وزارتخانه‌اش

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در واکنش به بازداشت یکی از منصوبینش در این وزارت گفت: تعدادی از اطرافیانم بازداشت نشده‌اند، فقط یک نفر بوده و درمورد علت بازداشت این فرد اطلاع دقیق ندارم.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5583690/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%81%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4