واگذاری زمین به 52 هزار متقاضی نهضت ملی مسکن

به گفته معاون بنیاد مسکن، این بنیاد پس از واگذاری زمین به متقاضی، پیگیری دریافت پروانه ساختمانی، تسهیلات بانکی و نظارت بر ساخت را انجام می‌دهد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3808698/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B5%DB%B2-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

آقای سهرابی افزود: بر اساس تفاهم با وزارت راه و شهرسازی، مسئولیت نهضت ملی مسکن در شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر به این بنیاد واگذار شده است.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن از واگذاری زمین به 52 هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در شهرهای کوچک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا سهرابی گفت واگذاری زمین به متقاضیان نهضت ملی مسکن و ساخت خانه‌های یک طبقه در اولویت است.