واگذاری ۴۶۱۰ هکتار از زمین‌های مازاد دولتی به طرح نهضت ملی مسکن

 

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرد: میزان زمین‌های مازاد دولتی که به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص داده شده به ۴۶۱۰ هکتار رسیده است. این میزان تا پیش از ۱۰ مرداد کمتر از ۵۰۰ هکتار بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، دستگاه‌های دولتی باید اراضی مازاد خود را در اختیار طرح نهضت ملی مسکن قرار دهند.

 


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3802887/%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B4%DB%B6%DB%B1%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

ارسلان مالکی، سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با قدردانی از پیگیری‌های رسانه ملی در این زمینه گفت: تاکنون ۴۶۱۰ هکتار از اراضی مازاد دستگاه‌ها به نام وزارت راه و شهرسازی سند خورده تا در طرح نهضت ملی مسکن استفاده شود.