وجود یک میلیون و ۴۰۰هزار واحد ناپایدار در بافت‌های فرسوده – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با اشاره به عرض معابر موجود در بافت‌های فرسوده گفت: عرض معابر نمی‌تواند کمتر از ۶ متر باشد.

وی در ادامه گفت: در بافت‌های فرسوده پلاک‌هایی داریم که امکان تجمیع با محیط پیرامون خود را ندارد لذا در پیشنهاد آخر بسته تشویقی ابلاغی به این موضوع اشاره شده است که پلاک مذکور بنا بر میزان قدرالسهم خود بتواند از کمیسیون ماده ۵ مجوز ساخت و ساز بگیرد.

صادق مالواجرد در خصوص ورود حد نصاب تفکیک به پروسه تجمیع جهت ساخت و ساز اعلام کرد: بستر تسهیل گری در شهرها مهیا بوده لذا حدنصاب تفکیک به تشخیص کمیسیون ماده ۵ آن شهر است که می‌توانند نسبت به متراژ زمین مجوز تراکم طبقات را بدهند.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: صرفاً با یک بسته کالبدی نمی‌توان نوسازی بافت فرسوده را طلب کرد لذا یکی از موضوعاتی که در آسیب شناسی به آن رسیدیم تسهیل در نوسازی بافت فرسوده است.

وی با اشاره به قانون جهش تولید مسکن بیان کرد: یکی از بندهای این قانون اشاره‌ای به بهسازی بافت‌های فرسوده داشت که بر اساس آن، بعد از دو ماه از ابلاغ این قانون، شورایعالی شهرسازی مصوبه‌ای را درباره اینکه شرکت بازآفرینی شهری و وزارت کشور آسیب شناسی در خصوص این بافت‌ها داشته باشند، ابلاغ کند.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه تعریف بافت فرسوده و چگونگی تعیین محدوده این بافت‌ها از جمله مواردی است که مصوبه شورایعالی شهرسازی را دارد، تصریح کرد: به جهت اهمیت بافت‌های فرسوده ما در چند مصوبه به جمع بندی رسیدیم که آخرین مورد آن این است که در شهرهای ما انواع بافت‌ها با مخاطراتی همراه است که باید توجه ویژه ای به آنها شود.

صادق مالواجرد در ادامه افزود: حدود ۷۴ هزار هکتار بافت فرسوده در محدوده شهری در کشور داریم که یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد ناپایدار در آن قرار دارد.

صادق مالواجرد با بیان اینکه به ناپایداری ساختمان‌ها توجه ویژه ای داشت تصریح کرد: قطعاً بسته پیشنهادی تسهیل گر در ساخت و ساز است و میزان صدور پروانه در سراسر کشور مشخص کننده تأثیر این بسته تشویقی خواهد بود و در چند ما ه آینده می‌توان در رابطه با آن گزارش ارائه کرد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5708720/%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%DB%B4%DB%B0%DB%B0%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%AF%D9%87

وی با تاکید بر اینکه شورای عالی شهرسازی بالاترین نهاد سیاست گذار در حوزه شهر و آمایش است، افزود: ۴ سازمان و ۷ وزارتخانه عضو این شورا بوده و هر آنچه که مصوبه شورایعالی را می‌گیرد طبق قانون و ماده ۷ تأسیس شورایعالی لازم الاجرا می‌شود.

وی افزود: بخش دوم مربوط سکونتگاه‌های غیر رسمی هستند که در محدوده خارج از شهر قرار دارند و مساله ویژه ای که باید به آن توجه کرد و بخش سوم را تشکیل می‌دهد، بافت‌های تاریخی است.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: سود سرمایه گذار در بافت فرسوده قابل مقایسه با دیگر نقاط شهر نیست لذا میزان تسهیلات بانکی و صدور پروانه می‌تواند برای سرمایه گذار به صرفه و جذاب باشد.

وی در خصوص سازندگان بافت‌های فرسوده اظهار کرد: این بسته تشویقی دارای تنوع است و در آن هم مالک می‌تواند سازنده باشد و هم سرمایه گذار، لذا بافت‌های فرسوده دارای زیربنای خوبی برای ساخت است.

صادق مالواجرد به رانت‌های ایجاد شده در تراکم فروشی‌ها طی سنوات گذشته اشاره کرد و گفت: اگر می‌خواهیم بافت فرسوده را نوسازی کنیم باید حداقل‌ها را در نظر بگیریم تا معضل ناپایداری ساختمان‌ها حل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق مالواجرد، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی با حضور در برنامه خبری میز اقتصاد با بیان اینکه شورای عالی شهرسازی و معماری دارای قدمتی ۵۰ ساله است اظهار کرد: این شورا تنهای شورای عالی است که ریاست آن بر عهده وزیر بوده لذا همانطور که می‌دانید ریاست تمامی شوراهای عالی برعهده ریاست جمهور است.

صادق مالواجرد با بیان اینکه چهار گونه مخاطره در بافت‌های فرسوده وجود دارد، اظهار کرد: نخست بافت‌هایی است که با ساخت و ساز در مجاورت حرایم طبیعی مانند رودخانه‌ها و گسل‌ها انجام شده است.

معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی در تشریح بخش چهارم مخاطرات در بافت‌های فرسوده گفت: بافت‌های فرسوده بخش ناکارآمد داخل محدوده شهر هستند که دارای مالکیت شخصی هستند و ساخت و سازهای انجام شده در آن به علت وجود ریزدانه‌ها، با ناپایداری ساختمان‌ها در این محدوده همراه است.

وی با تاکید بر اینکه در بسته تشویقی ابلاغی توسط وزیر راه و شهرسازی به محله محوری توجه ویژه ای شده است، گفت: با تجمیع ریزدانه‌ها می‌توان یک بلوک شهری را تشکیل داد که در این بلوک شهری میزان ساخت و ساز تا دو طبقه می‌تواند تشویق داشته باشد.