ورود ۵۵۸ دستگاه ناوگان جدید به شبکه ریلی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، امروز ششم تیر ماه ۵۵۸ دستگاه انواع ناوگان ریلی نو و بازسازی شده به ارزش ۳۶۲۷ میلیارد تومان، وارد شبکه ریلی کشور شد. این تعداد ناوگان ریلی شامل ۵۱۶ دستگاه واگن باری نو، ۱۲ دستگاه لکوموتیو نو، ۵ دستگاه لکوموتیو بازسازی شده، ۸ واگن مسافری نو و۱۷ واگن مسافری بازسازی شده است.

این تعداد ناوگان صد در صد در شرکت‌های داخلی تولید شده است.‌


منبع: https://www.mehrnews.com/news/6148878/%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DB%B5%DB%B5%DB%B8-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C