ویدئو / اخراج نیمی از کارمندان توییتر


ویدئو /  اخراج نیمی از کارمندان توییتر

توییتر ۵۰ درصد از کارمندان خود را اخراج و اعلام کرده که اخراج‌ها، در تیم مسئول جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست، کمتر بوده است. یوئل روث، مدیر ایمنی و یکپارچگی توییتر، این اقدام را تلاش برای اطمینان دادن به کاربران و آگهی دهندگان پس از خریداری شدن توییتر توسط ایلان ماسک، اعلام کرده است. او گفته که ۱۵ درصد از کارمندان توییتر در تیم اعتماد و ایمنی اخراج شده‌اند. این افراد، مسئول جلوگیری از انتشار اطلاعات نادرست و محتوای نامطلوب بوده‌اند.


منبع: https://www.isna.ir/news/1401081409325/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D9%86%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AA%D8%B1