ویدئو / تمهیدات شهرداری یزد برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی

تجربۀ سیل مرداد ماه در یزد، این بار مسوولان شهری را بیش از پیش متوجه این بحران شهری کرده،‌ بحرانی که در صورت وقوع دوباره می‌تواند آسیب‌های بیشتری را به شهر وارد کند. ابوالقاسم محی‌الدینی، شهردار یزد بعد از عبور از این بحران اکنون از ساخت سیل‌بند و آزاد کردن بستر مسیل شهر و ایجاد بندهای خاکی در محل منشأ شکل‌گیری سیلاب در بالادست شهر خبر می‌دهد، وظیفه‌ای که به گفتۀ‌ خودش سایر دستگاه‌های شهری باید به آن‌ها ورود می‌کردند، اما هنوز قدمی برای آن‌ها برنداشته‌اند.

تصویربردار: مسعود زارع / تدوینگر: جواد علیزاده


منبع: https://www.isna.ir/news/1401083020715/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%AA%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C

ویدئو / تمهیدات شهرداری یزد برای مقابله با سیلاب‌های احتمالی