ویدئو/ رای اعتماد مجلسی‌ها به مهرداد بذرپاش


ویدئو/ رای اعتماد مجلسی‌ها به مهرداد بذرپاش

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مهرداد بذرپاش برای تصدی وزارت راه و شهرسازی رای موافق دادند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( چهارشنبه، ۱۶ آذر) مجلس، صلاحیت مهرداد بذرپاش برای تصدی وزارت راه و شهرسازی را بررسی کرده و در نهایت با ۱۸۷ رای موافق،‌ ۶۴ رای مخالف، ۷ رای ممتنع و ۵ رای باطله از مجموع ۲۶۳ رای مآخوذه، سکان وزارت را به دست مهرداد بذرپاش سپردند.


منبع: https://www.isna.ir/news/1401091610784/%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%D9%BE%D8%A7%D8%B4