ویدیو/ آزادراه شیراز – اصفهان؛ وعده‌ای که دولت سیزدهم به آن عمل کرد


ویدیو/ آزادراه شیراز - اصفهان؛ وعده‌ای که دولت سیزدهم به آن عمل کرد

آزادراه شیراز – اصفهان، با اتصال دو کلانشهر و کاستن از مدت زمان سفر و شدت تصادفات، بخشی از زنجیره کریدوری شمال – جنوب است، عملیات اجرایی این پروژه که در سال ۱۳۸۹ آغاز شد و هم‌اکنون پس از تأمین اعتبار از سوی دولت سیزدهم به بهره‌برداری رسید.

خبرنگار: مریم همتی / تصویربردار: طاهره رخ‌بخش / تدوینگر: مریم غلامی


منبع: https://www.isna.ir/news/1403031207942/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84