ویدیو/ دام‌هایی که قرق را شکستند


ویدیو/ دام‌هایی که قرق را شکستند

مراتع مازندران از اوایل خرداد بر رودی دام های سبک و سنگین گشوده می‌شود و به این آیین به اصطلاح قرق‌شکنی می‌گویند. قرق‌کردن مراتع در تنوع زیستی و پایداری خاک و حفاظت از پوشش گیاهی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

خبرنگار و تصویربردار: سپیده پورشعبان / تدوینگر: جواد علیزاده


منبع: https://www.isna.ir/news/1403031208002/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D9%82-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF