ویدیو/ سدی که در دولت سیزدهم جان دوباره گرفت


ویدیو/ سدی که در دولت سیزدهم جان دوباره گرفت

سد مخملکوه با هدف تأمین آب آشامیدنی شهر خرم‌آباد به میزان ۵۵ میلیون متر مکعب و ۵ میلیون متر مکعب آب برای تامین بخش صنعت در حال اجرا است.
کلنگ‌زنی این سد در سال ۹۸ زده شد و قرار بود ۳۶ ماهه به نتیجه برسد اما به دلیل نبود اعتبار مسکوت مانده بود تا اینکه در دولت سیزدهم و به دستور رئیس جمهور شهید اجرای عملیات آن ادامه یافت و حدود ۱۸ درصد پیشرفت کاری دارد و تاکنون ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

خبرنگار و تصویربردار: آزیتا یوسفیان / تدوینگر: مریم غلامی


منبع: https://www.isna.ir/news/1403032315911/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%B3%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA