ویدیو / لحظه ورود رئیسی به شیراز


ویدیو / لحظه ورود رئیسی به شیراز

سیدابراهیم رئیسی امروز صبح (۲۰ مهر) وارد فرودگاه شهید آیت آلله دستغیب شیراز شد و ضمن ادای احترام به تمام بزرگان، مفاخر، شهدای عالی قدر و جانبازان و ایثارگران استان فارس ابراز امیدواری کرد: این سفر آنچنان که برنامه‌ریزی شده، انجام شود و در این دو روز بتوانیم به برخی از مسائل و مشکلات فارس رسیدگی کنیم.

تصویربردار: امین فائضی / تدوینگر: علی خلیلی طهرانی


منبع: https://www.isna.ir/news/1402072013852/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2