ویدیو/ منابع طبیعی باید حفظ شود و به دست سوداگران نیفتد


ویدیو/ منابع طبیعی باید حفظ شود و به دست سوداگران نیفتد

سیدابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور، امروز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت، در دیدار با مردم مازندران در مصلی ساری اظهار کرد: مراتع، جنگل‌ها و زمین‌های ارزشمند باید حفظ شوند و به دست سوداگران گرفتار نشود. باید با قاطعیت جلوی افرادی که می‌خواهند منابع ملی و جنگل‌ها را غارت کنند ایستاد و دست زیاده‌خواهان را قطع کرد.

تصویربردار: محمدحسین روزبهانی / تدوینگر: احمدرضا زنگنه 


منبع: https://www.isna.ir/news/1403022719977/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%81%D8%AA%D8%AF