ویدیو/ گذری بر بازار قدیمی دزفول

ویدیو/ گذری بر بازار قدیمی دزفول

بازار قدیم (کهنه) در مرکز شهر دزفول قرار دارد و از چهار راسته موازی به نام‌های «بزازان»، «آهنگران»، «خرده فروشان» و «خرازان» تشکیل شده است. در این بازار انواع صنایع دستی از قبیل خراطی، کپو و کرتله بافی، گلیم بافی، عبا بافی، سجاده بافی، نمدمالی و سایر صنایع دستی دزفول عرضه می‌شود. بازار قدیم دزفول به عنوان یکی از مراکز اصلی تجاری شهر فعال است که با توجه به استقرار آن در بافت تاریخی شهر و وجود مشاغل و مغازه‌های قدیمی و فروش برخی صنایع دستی دزفول در بازار، سبب استقبال گردشگران از این بازار شده است.

تصویربردار و تدوینگر: امین نظری


منبع: https://www.isna.ir/news/1401111813571/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B2%D9%81%D9%88%D9%84