پاسخ وزیر راه و شهرسازی به آمارهای یک کاندیدای ریاست جمهوری


مهرداد بذرپاش به آمارهای ارائه شده از سوی یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری درباره ساخت مسکن در دولت سیزدهم پاسخ داد.

به گزارش ایسنا، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی به آمارهای ارائه شده از سوی یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری درباره ساخت مسکن در دولت سیزدهم پاسخ داد.

بذرپاش در این باره در حساب شخصی خود در شبکه ایکس (توییتر سابق) نوشت:

«تاکنون ساخت بیش از ۲.۶میلیون مسکن آغاز و ۵۶۰هزار واحد تکمیل شده است، آمار ارائه شده توسط آقای پزشکیان بخشی، فاقد کل‌نگری، ناقص و ظلم در حق رییس‌جمهور شهید است.

با اجرای برنامه هفتم توسعه وعرضه ۳۰۰هزارهکتارزمین، جهش تولید مسکن مردمی در آستانه‌ی شروع ۶میلیون واحد قرار می گیرد.

پاسخ وزیر راه و شهرسازی به آمارهای امشب یک کاندیدا

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403041308467/%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C