پایان اسفند، آخرین مهلت ثبت‌نام متقاضیان برای دریافت سند خانه‌های قولنامه‌ای

به گفته آیینی مالکان واحد‌های مسکونی اراضی تصرفی متعلق به دولت که قبل از سال ۱۳۹۴ و مطابق توسعه شهری واحد خود را ساخته باشند، می‌توانند برای دریافت سند مالکیت اقدام کنند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران مطرح کرد؛

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه ارایه تسهیلات بافت فرسوده شهری شرکت بازآفرینی شهری ایران به نشانی www.facility.udrc.ir به دریافت سند مالکیت ملک خود اقدام کنند.

به گفته آیینی متقاضیان از طریق اسناد مالکیت در این محدوده از طریق منابع بانکی می‌توانند واحد‌های فرسوده خود را مرمت، مقاوم‌سازی و نوسازی کنند.
معاون وزیر راه و شهرسازی آیینی گفت: ۲۰۲۰ محله هدف بازآفرینی شهری از مجموع ۵۴۰۰ محله شناسایی شده به علت شرایط نامساعد اقتصادی و اجتماعی ساکنان آنان در قالب طرح توسعه تحول اجتماعی محلات با همکاری ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار در اولویت قرار گرفته است.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3771206/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%88%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، معاون وزیر راه و شهرسازی اعطای سند مالکیت به مالکان سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی را منشأ اصلی تحول در این مناطق دانست و گفت: متقاضیان دریافت سند در این مناطق تا پایان اسفندماه مهلت ثبت‌نام دارند.

معاون وزیر راه و شهرسازی اعطای سند مالکیت به مالکان سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی را منشأ اصلی تحول در این مناطق دانست و گفت: متقاضیان دریافت سند در این مناطق تا پایان اسفند مهلت ثبت‌نام دارند.