پایان عملیات فنی طرح تعیین حرایم گسلی شهر رشتدر ادامه روند پروژه بزرگ تعیین حریم گسل‌های ۳۳ شهر کشور، مراحل فنی تعیین گسل‌های شهر رشت به اتمام رسید.

به گزارش ایسنا، تیم تخصصی بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به سرپرستی علی بیت‌اللهی رئیس این بخش، در ادامه روند پروژه بزرگ تعیین حریم گسل‌های ۳۳ شهر کشور، ضمن عزیمت به شهر رشت در استان گیلان، نسبت به انجام مطالعات در فازهای مختلف در زمینه تعیین حرایم گسل‌ها در سطح این شهر و حاشیه آن اقدام کرده و پس از انجام مراحل مختلف مطالعاتی، بازدیدهای گسترده تخصصی و انجام آزمایش‌های مورد نیاز در بخش‌های مختلف این شهر و شعاع ۵ کیلومتری آن، مراحل فنی این طرح بزرگ را به اتمام رسانیدند.

به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، طی این طرح بزرگ که با هدایت و محوریت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در مقام مجری و زیر نظر شورای عالی شهرسازی و معماری در مقام کارفرما و همچنین با همکاری اداره کل راه و شهرسازی استان گیلان صورت گرفت، علاوه‌بر تعیین محدوده حرایم گسل‌های اصلی شهر رشت با متد دقیق، تمامی ساختمان‌های با اهمیت، ابنیه فنی، تاسیسات شهری و غیرشهری، شبکه حمل‌ونقل، شریان‌های حیاتی و دیگر زیرساخت‌های قرار گرفته در حرایم گسلی موردنظر، جهت تعیین راهکارهای کاهش ریسک و انجام فرایند مقاوم‌سازی مناسب، شناسایی، تحلیل ریسک و اولویت‌بندی شده است.

نتایج ارزشمند این طرح، در اسرع وقت برای انجام مراحل قانونی و تصویب نهایی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال خواهد شد که پس از طی مراحل قانونی، به کلیه دستگاه‌های ذی‌ربط جهت بهره‌برداری و اعمال در طرح‌های شهری آتی ابلاغ شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1403032214656/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%86%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%DA%AF%D8%B3%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D8%B4%D8%AA