پایبندی دولت به تعهدات خود برای ساخت مسکن

آقای عباسی‌اصل درباره برآورد قیمت واحد‌های نهضت ملی مسکن گفت: قیمت تمام شده مسکن بستگی به شرایط دارد، اگر واحد‌ها بصورت یک طبقه و دو طبقه و بدون آسانسور ساخته شوند هزینه کمتری خواهد داشت، همچنین در این روش اگر متقاضیان برای تکمیل آن توان مالی نداشتند می‌توانند آن را به صورت تدریجی تکمیل کنند.

وی درباره مسکن برای جوانان هم گفت: تا سال ۱۴۰۹ برای ۲۴ میلیون جوان که در سن ازدواج هستند باید ۱۲ میلیون مسکن ساخته شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در جلسه شورای مسکن استان اردبیل گفت: وضعیت ساخت نهضت ملی مسکن در کشور مطلوب است، اما باید تلاش شود عملیات اجرایی واحد‌های مسکن تسریع شود تا این واحد‌ها در زمان مقرر تحویل متقاضیان شودپایبندی دولت به تعهدات خود برای ساخت مسکن.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به روند عملیات اجرایی واحد‌های مسکن در استان اردبیل گفت: سالانه ۱۵ هزار و تا پایان دولت سیزدهم ۶۰ هزار واحد مسکن در استان اردبیل ساخته می‌شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3765367/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفت: دولت به تعهدات خود در ساخت ۴ میلیون مسکن تا پایان دولت سیزدهم در کشور پایبند بوده و این امر به یقین قابل تحقق است.