پرداخت بیش از ۹۵ درصد تسهیلات به طرح‌های اشتغالزا

وی با بیان اینکه بیش از ۹۵ درصد تسهیلات پرداختی صندوق به طرح های اشتغالزا تخصیص یافته است، افزود: این میزان تسهیلات در قالب ۳۴ هزار  و ۵۰۰ طرح پرداخت شده  و بیش از ۱۰۰ هزار اشتغال در سال‌جاری تسهیلات دریافت کرده اند.

به گفته مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید، طرح‌های صندوق جزو طرح های خرد هستند به همین دلیل به سرعت جذب بازار اشتغال می شوند. رضایی افزود: این میزان اشتغال، اجرایی و عملیاتی شده و امیدواریم تا پایان سال آن را به دو برابر برسانیم.

وی در عین حال درباره آخرین اخبار از روند اجرای طرح رویداد مدار، گفت: با همکاری معاونت توسعه روستایی در حال پیگیری این طرح هستیم. در طرح مدار مولد، دانش بنیان، اشتغال آفرین روستایی مقدمات کار فراهم شده و نزدیک به ۲۰۰۰ میلیارد تومان تفاهم نامه قرار است که دراین زمینه منعقد شود.
به گفته مدیر عامل صندوق کارآفرینی امید، به محض ابلاغ منابع تبصره ۱۸ بودجه اجرای طرح آغاز خواهد شد.
انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401092315744/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B9%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7

نعمت الله رضایی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره میزان تسهیلات صندوق کارآفرینی امید برای ایجاد اشتغال پایدار اظهار کرد: تسهیلاتی که صندوق در سال‌ جاری برای اشتغال پایدار اختصاص داده بیش از ۵۴۰۰ میلیارد تومان بوده که تاکنون ۵۱۰۰ میلیارد تومان به طرح‌های اشتغالزا پرداخت شده است.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید از پرداخت ۵۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد اشتغال پایدار و طرح های اشتغالزا خبر داد.