پرداخت ۷۱ درصد از تعهدات مالی بانک مسکن در طرح نهضت ملی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

وی افزود: طی مدت ۲۰ روز قرارداد ۲ هزار واحد مسکونی در بخش خود مالکی توسط بانک مسکن منعقد شده است که نشان می‌دهد هر ۱۰ روز که شامل روزهای کاری و غیرکاری می‌شود، قرارداد یک هزار واحد مسکونی در این بخش در بانک منعقد می‌شود که به معنای افزایش ۱۰۰ درصدی انعقاد قرارداد در بانک مسکن تنها در بخش خود مالکی است.

به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن وی افزود: بانک مسکن به عنوان یک بانک توسعه‌ای تخصصی تلاش دارد ضمن تأمین مالی طرح جهش تولید مسکن با سیاست‌های تسهیلاتی خود زمینه تشویق انبوه‌سازان مسکن برای استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی حوزه مسکن را فراهم کند که در این راستا به انبوه سازانی که از فناوری‌های نوین و دانش بنیان در این حیطه استفاده می‌کنند تسهیلات متفاوتی نسبت به انبوه سازان عادی در نظر گرفته شده است.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5679826/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B7%DB%B1-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C

سرپرست بانک مسکن اضافه کرد: تاکنون کار قرارداد ۶۶ هزار و ۱۲۸ واحد مسکونی در بخش خود مالکی در بانک مسکن انجام شده که بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان برای بانک تعهد مالی ایجاد کرده که از این میزان ۱۳ هزار و ۱۸۳ میلیارد تومان به انبوه سازان پرداخت شده است.

دکتر عسکری با اشاره به رقم اعطایی بانک مسکن در تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن گفت: بانک مسکن در مجموع از محل آورده متقاضیان و منابع خود بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده که با توجه به انعقاد قرارداد ۲۰۰ هزار و ۲۶۱ واحد مسکونی به مبلغ ۶۸ هزار میلیارد تومان، این بانک ۷۱ درصد از تعهدات مالی قراردادهایی که در سال اول اجرای طرح نهضت ملی مسکن منعقد کرده را پرداخت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی عسکری سرپرست بانک مسکن با بیان اینکه روند انجام عملیات اجرای طرح نهضت ملی مسکن در این بانک با سرعت مطلوبی در حال طی شدن است، گفت: طی مدت ۲۰ روز قرارداد بخش خودمالکی طرح نهضت ملی مسکن از ۶۴ هزار به ۶۶ هزار قرارداد رسیده است که این خود نشان دهنده آن است که انعقاد قرارداد و عملیات اجرای تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن در این بانک با سرعت بالایی در حال انجام است.