پروازهای بشر دوستانه از پرداخت عوارض ناوبری معاف شدند – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما، محمد محمدی بخش گفت: با توجه به زلزله تأسف بار کشورهای ترکیه و سوریه و ارسال کمک‌های بشردوستانه توسط کشورهای جهان به پیشنهاد سازمان هواپیمایی و موافقت وزیر راه و شهرسازی تمامی پروازهای بشر دوستانه که از فضای ایران عبور کنند از پرداخت عوارض عبوری معاف هستند.

وی افزود: همچنین اگر بنا به دلایلی هواپیماهای حامل کمک‌های بشر دوستانه در فرودگاه‌های کشورمان نشست داشته باشند از پرداخت هزینه فرودگاهی معاف می‌شوند


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5707198/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF