پروازهای تاخیری رکورد زد؛ میانگین تاخیر: ۱۰۰ دقیقه!

در دی ماه ۱۴۰۱ حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست کل پروازها به‌ترتیب در ۹ فرودگاه مهرآباد، مشهد، کیش، شیراز، اصفهان، اهواز، بندرعباس، تبریز و کرمان انجام شده است؛ از این میزان،  حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست پروازهای داخلی به ترتیب در ۱۰ فرودگاه مهرآباد، مشهد، کیش، شیراز، اهواز، اصفهان، بندرعباس، تبریز، کرمان و خلیج فارس (عسلویه) انجام شده است و در پروازهای بین‌المللی هم حداقل ۸۰ درصد نشست و برخاست‌ها در چهار فرودگاه مشهد، شیراز، اصفهان وتبریز انجام شده است.

در دی ماه ۱۴۰۱ شرکت‌های هواپیمایی آتا و چابهار به ترتیب با ۷۱ و ۶۲ درصد بیشترین و شرکت‌های هواپیمایی آساجت و ماهان به ترتیب با ۹ و ۱۹ درصد در پروازهای برنامه‌ای مسافری، کمترین درصد تأخیر را داشتند؛ این یعنی شرکت‌های هواپیمایی آساجت و ماهان بهترین عملکرد را داشته‌اند.

افزایش ۱۲ درصدی پروازهای تاخیردار نسبت به آذرماه

در دی ماه سال ۱۴۰۱ مسیر مهرآباد به مشهد با تعداد ۷۰۷ پرواز، پرترددترین مسیر در پروازهای داخلی بوده و بیشترین مسافر در مسیر مشهد به مهرآباد جابه‌جا شدند. در میان پروازهای بین‌المللی هم مسیر نجف به مشهد با تعداد ۱۱۸ پرواز، پرترددترین مسیر و بیشترین مسافر نیز در همین مسیر بوده است.

کل پروازهای فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت شرکت در دی ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه گذشته در نشست و برخاست سه درصد و در اعزام و پذیرش مسافر دو درصد کاهش و در ارسال و پذیرش بار و پست دو درصد افزایش داشته است. در این مدت، پروازهای داخلی در نشست و برخاست سه درصد و در اعزام و پذیرش مسافر دو درصد کاهش و در ارسال و پذیرش بار و پست سه درصد افزایش داشته است. همچنین پروازهای بین‌المللی در نشست و برخاست پنج درصد، در اعزام و پذیرش مسافر شش درصد و در ارسال و پذیرش بار و پست چهار درصد کاهش داشته است.

در جدول منتشرشده شرکت فرودگاه‌ها، نام ۲۰ شرکت هواپیمایی فعال آمده است که در دی ماه سال ۱۴۰۱، مجموعا ۱۳ هزار و ۸۵۶ پرواز را انجام داده‌اند و ۶۳۹۷ پرواز با تاخیرهای بیشتر از ۳۰ دقیقه داشته‌اند؛ میزان تاخیر پروازهای خروجی تاخیردار، ۶۳۷ هزار و ۵۷۰ دقیقه معادل ۱۰ هزار و ۶۲۶ ساعت و ۴۴۲ روز بوده که ۴۶ درصد پروازها را شامل می‌شود؛ این در حالی است که در آذرماه، ۴۶۸۸ پرواز خروجی تاخیردار داشتند که ۳۴ درصد پروازها را شامل می‌شد و آمار دی در مقایسه با آذر 1401، ۱۲ درصد افزایش یافته است.  

پروازهای تاخیری رکورد زد؛ میانگین تاخیر: ۱۰۰ دقیقه!

تهران-مشهد همچنان پرتقاضاترین مسیر

۴۶ درصد از پروازهای برنامه‌ای ایرلاین‌های داخلی، در دی ماه سال جاری، تأخیر داشتند و متوسط زمان تأخیر این پروازها هم ۱۰۰ دقیقه بود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401112720791/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%DB%B1%DB%B0%DB%B0-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87

همچنین شرکت‌های هواپیمایی کارون و سپهران به ترتیب با ۲۹ و ۲۴ درصد افزایش، بیشترین و شرکت‌های هواپیمایی آساجت و فالی پرشیا به ترتیب با یک درصد کاهش و ۲ درصد افزایش در پروازهای برنامه‌ای مسافری، کمترین تغییر درصد رشد پروازهای تأخیردار را داشتند؛ یعنی شرکت‌های هواپیمایی آساجت و فلای پرشیا نسبت به ماه گذشته بهترین عملکرد را داشتند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش منتشرشده توسط مرکز اطلاعات و آمار شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، کل پروازهای فرودگاه‌های تحت نظارت یا مالکیت این شرکت در دی ماه ۱۴۰۱ نسبت به ماه مشابه سال گذشته در نشست و برخاست سه درصد کاهش داشته، در اعزام و پذیرش مسافر بدون تغییر مانده و در ارسال و پذیرش بار و پست سه درصد افزایش داشته است. پروازهای داخلی در نشست و برخاست سه درصد کاهش داشته در اعزام و پذیرش مسافر بدون تغییرمانده و در ارسال و پذیرش بار و پست پنج درصد افزایش داشته است. پروازهای بین‌المللی در نشست و برخاست هشت درصد افزایش داشته، اعزام و پذیرش مسافر بدون تغییر مانده و ارسال و پذیرش بار و پست ۱۰ درصد کاهش داشته است.

متوسط زمان تاخیر پروازهای تاخیردار در آذرماه ۸۱ دقیقه بود که این عدد در دی ماه به ۱۰۰ دقیقه افزایش یافته است؛ همچنین متوسط زمان تاخیر ایرلاین‌های کارون، آتا ایر، ایران‌ ایر، تابان، چابهار بیشتر از ۱۰۰ دقیقه بود.

پروازهای تاخیری رکورد زد؛ میانگین تاخیر: ۱۰۰ دقیقه!

در بخش پروازهای باطل‌شده نیز شرکت‌های هواپیمایی ایران ایر و قشم ایر با ۵۱ و ۴۵ درصد بیشترین و شرکت‌های هواپیمایی فلای پرشیا و پویا ایر با دو و چهار درصد در کل پروازهای دارای مجوز، کمترین درصد پروازهای ابطالی را دارند؛ این یعنی فلای پرشیا و پویا ایر بهترین عملکرد را داشتند.

کاهش تعداد مسافران پروازهای داخلی در دی ماه ۱۴۰۱