پروازهای فرودگاه اهواز لغو یا با تأخیر انجام می‌شود – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

پدیده مه گرفتگی موجب لغو پروازهای شماره ۵۸۵۲ ساعت ۵:۲۰ دقیقه مسیر تهران -اهواز و ۵۸۵۳ ساعت ۷:۲۵ دقیقه اهواز -تهران شده است.

همچنین این پدیده سبب تأخیر در سه پرواز فرودگاه بین المللی سپهبد شهید سلیمانی اهواز شده است.

روزانه ۲۵ تا ۳۰ پرواز در مسیرهای داخلی و خارجی از فرودگاه بین المللی سپهبد شهید سلیمانی اهواز انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به علت مه گرفتگی شدید در اهواز، میزان دید در این فرودگاه به ۵۰ متر رسیده است.

دیروز هم به علت مه گرفتگی، چهار پرواز فرودگاه اهواز لغو شد.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5671117/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D8%BA%D9%88-%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF