پروازها بدون تاخیر صورت می گیرد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

لیلا بیات مدیر روابط‌عمومی فرودگاه مهرآباد تهران درخصوص اینکه باران و برف باعث شده تا تأخیری در پروازها ایجاد شود یا خبر به خبرنگار مهر گفت: تاکنون مشکلی برای پروازها نداشته ایم و پروازها سر تایم خود انجام شده است.

وی در ادامه به خبرنگار مهر گفت: گروه برف روبی آماده است از سوی دیگر دید پروازها کامل است و مشکلی در پروازها نخواهد بود.

پروازهای مهرآباد بدون تأخیر انجام می‌شود

جواد صالحی، روابط عمومی فرودگاه امام خمینی در پاسخ به سوال اینکه آیا باران باعث شده تا پروازها با تأخیر انجام شده است یا خیر گفت: تاکنون پروازها مشکلی نداشته اند و تأخیری در تایم پروازها ایجاد نشده است با توجه به اطلاعیه‌های هواشناسی تمام امکانات برای پروازها در نظر گرفته شده تا تأخیری در پروازها ایجاد نشود.

وی در ادامه بیان کرد: که پروازها نه برای نشستن نه برای برخواستن در باران مشکلی تاکنون نداشته اند.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5663496/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF

آماده باش فرودگاه امام خمینی با توجه به هشدارهای هواشناسی

به گزارش خبرنگار مهر؛ فرودگاه‌ها با توجه به هشدارهای هواشناسی آماده باش بوده اند تا خدمات رسانی به مردم بدون هیچ وقفه‌ای انجام شود.