پروازها به مبدا و مقصد مشهد برقرار است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، با توجه به بارش شدید باران، آب‌گرفتگی معابر و انسداد مسیرهای منتهی به فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد مقدس، از زائران و مسافران درخواست می‌شود حتی‌الامکان برای عزیمت به‌سمت فرودگاه از قطار شهری استفاده کنند.

بر اساس هماهنگی‌های انجام شده در حال حاضر سرفاصله قطار شهری به‌سمت فرودگاه به ۱۰ دقیقه کاهش پیدا کرده است و مسافران پیش از عزیمت به فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد با اطلاعات پرواز فرودگاه با شماره ۱۹۹ یا تلفن مستقیم ۰۵۱۳۳۴۰۰۰۱۹ تماس بگیرند.

لازم به ذکر است؛ وضعیت فرودگاه بین‌المللی شهید هاشمی‌نژاد مشهد عادی بوده و بارش شدید باران هیچ خللی در انجام پروازها به وجود نیاورده است.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/6108274/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A8%D8%AF%D8%A7-%D9%88-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA