پروازها به مقصد نجف، بدون مشکل برقرار استمدیرکل اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: تمامی پروازها به مقصد نجف بدون هیچ‌گونه مشکلی انجام می‌شود.

به گزارش ایسنا، امروز خبری مبنی‌ بر لغو پروازها به مقصد نجف طی سه روز آینده منتشر شد اما جواد صالحی – مدیرکل اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) – این خبر را تکذیب کرده و گفت: خبری که امروز منتشر شده، مربوط به گذشته است که فرودگاه نجف به‌ دلیل تعمیرات بسته شده بود.

صالحی تاکید کرد: خبر منتشرشده در خصوص لغو پروازهای نجف خلاف واقع بوده و تمامی پروازها به مقصد نجف بدون هیچ‌گونه مشکلی انجام می‌شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402082921195/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA