پروازها طبق ساعت رسمی کشور انجام می‌ شود – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، با توجه به اینکه ساعت رسمی کشور از ساعت ٢٤ امشب ٣٠ شهریور ماه یک ساعت به عقب کشیده شود، مسافران پروازهای داخلی و خارجی باید ضمن تنظیم ساعت خود با ساعت رسمی کشور، برنامه‌های خود را بر اساس زمان درج شده در بلیت‌های هواپیما انجام داده و در فرودگاه‌ها حضور یابند.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5594975/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7-%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF